Úvodní stránka

Středa   17. 1. 2018                  

1. Superaktuality: meningokoky, hepatitida C, HIV a další

2. Herpesviry, věrní průvodci člověka (vč. EBV, CMV, HHV6, HHV8)

 

Čtvrtek 18. 1. 2018                 Medicína 21. století

1. Atomizace medicíny vs. holistický pohled (stav duše)

2. Současný pacient (stav těla a vývoj/průběh nemoci)

3. Adekvátní prostředky diagnostiky a léčby infekčních nemocí a jejich hranice

4.  Hledání cesty nemocí: Algoritmy péče kontra individuální přístup

RAUT od 19 hod.

 

Pátek    19. 1. 2018                  

Malá škola: Aminoglykosidy a kolistin, aneb cesta tam a zase zpět

 

Termín na přihlášení k aktivní účasti: 7. prosince 2017

Termín na přihlášení k ubytování a/nebo stravování a rautu: 4. ledna 2018

Termín na přihlášení posteru: 10. ledna 2018

 

Registrační poplatek zůstává na tradiční výši 0,- Kč.

Ubytování budeme zajišťovat v lázních Aurora, ale také v přilehlých hotelích.

 

STIPENDIUM PRO MLADÉ PŘEDNÁŠEJÍCÍ A AUTORY POSTERŮ budeme udělovat stejně jako vloni.

 

 

ČLK

Odborná vzdělávací akce bude pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16

ČAS

Bude zařazeno do systému celoživotního vzdělávání České asociace sester pro všeobecné sestry, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky, kteří získají potvrzení o počtu hodin vzdělávací akce.

KKVOPZ

Bude zařazeno do kreditního systému celoživotního vzdělávání Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR.