Úvodní stránka

Děkujeme všem účastníkům za velmi úspěšný a bezproblémový průběh semináře. Budeme se těšit na další ročník v lednu 2019. Zanedlouho vám rozešleme dotazník (surveymonkey.com), ve kterém nám můžete sdělit své dojmy a poznatky z letošního ročníku i podněty na pořádání a program ročníků příštích.

 

Termín na přihlášení k ubytování a/nebo stravování a rautu: 4. ledna 2018 - další přihlášky již nejsme schopni zpracovat

 

Termín na přihlášení posteru: 10. ledna 2018

 

Registrační poplatek zůstává na tradiční výši 0,- Kč.

Ubytování budeme zajišťovat v lázních Aurora, ale také v přilehlých hotelích.

 

STIPENDIUM PRO MLADÉ PŘEDNÁŠEJÍCÍ A AUTORY POSTERŮ budeme udělovat stejně jako vloni.

 

ČLK

Odborná vzdělávací je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Seminář byl zařazen do registru akreditovaných akcí ČLK, číslo akreditace 0004/16/2006, číslo akce 50146, rok 2018.

ČAS

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání České asociace sester pro všeobecné sestry, praktické sestry, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky, kteří získají potvrzení o počtu hodin vzdělávací akce - ČAS 7/2018.

KKVOPZ

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a pořadatel vydá potrvzení o účasti na akci v souladu s novelizací zákona 96/2004 Sb. platnou od 1.9.2017.