Program pátek 19.1.

Pátek 19.1. 2018

 

8:30                                 Malá škola: Aminoglykosidy a kolistin, aneb cesta tam a zase zpět

 

I. Blok - Aminoglykosidy (8:30 – 10:00)

MUDr. Tamara Bergerová (15 min.)

Postavení aminoglykosidů v současnosti

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. (20 min.)

Farmakokinetická a farmakodynamická východiska pro individualizovaný přístup k používání aminoglykosidů

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. (15 min.)

Aminoglykosidy 1x denně

MUDr. Václav Vaniš (15 min.)

Audit dávkování aminoglykosidů

MUDr. Aleš Chrdle (10 min.)

Skotský model TDM gentamicinu

PharmDr. Jaroslava Červeňová; Mgr. Barbora Kováčová (15 min.)

Terapeutické monitorování aminoglykosidů v praxi

 

II. Blok – Panelová diskuse (10:00 – 10:25)

 

10:25 – 11:00          Přestávka – nejzazší check-out

 

III. Blok – Kolistin (11:00 – 12:05)

 

MUDr. Marek Štefan (15 min.)

Postavení kolistinu v současnosti

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. (15 min.)

Farmakokinetická a farmakodynamická východiska pro individualizovaný přístup k používání kolistinu

Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (15 min.)

Resistence ke kolistinu – mechanismy a epidemiologie

Doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (20 min.)

AMG + kolistin v intenzivní péči

 

IV. Blok – Panelová diskuse (12:05 – 12:30)