Program postery

Postery budou vystaveny po celou dobu semináře v čítárně - kousek od přednáškového sálu v chodbě směrem k bazénu. 

Komentovanou prohlídku posterů plánujeme na čtvrtek 18.1. v 13.00-13.30. Další blok začíná v 13,30, takže na prezentaci každého posteru budou 2 minuty. 

 

Posterová sekce

Valentyna Vlasatá (Mgr. Jana Zavadilová, Kateřina Koukolová, MUDr. Jan Horník, MVDr. Petr Ježek)

Korynebakteria v krevním řečišti člověka

RNDr. Ivana Půtová

Detekce latentní tuberkulózy metodou Quantiferon – TB Gold, Quantiferon TB Plus
a T-spot

MUDr. Eva Bartáková

Neutrophile-lymphocyte count ratio vs. akutní gastroenteritida

MUDr. Zofia Bartovská, Ph.D.

Výjimečný případ febrilního renálního selhání importovaný z Lipna

MUDr. Daniela Bartková

Leptospiróza na Klinice infekčního lékařství FN Ostrava

MUDr. Jana Kozáková

Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice

Mgr. Zuzana Okonji (MUDr. Pavla Křížová, CSc.)

Využití molekulárních metod v diagnostice i surveillance invazivního meningokokového onemocnění v ČR

MUDr. Iva Šípová (MUDr. Aleš Chrdle, RNDr. Vít Ochozka, Luděk Tůma,
MUDr. Václav Chmelík)

Elektronické hlášení infekčních nemocí v reálním čase

MUDr. Jan Vojtíšek (MUDr. Miroslav Verner, MUDr. Václav Chmelík,
MUDr. Aleš Chrdle)

HMB jako potentní molekula v prevenci sarkopenie a kachexie?

MUDr. Barbora Macková (Alena Křížová, Lenka Hrádková, Terezie Pokorná)

EHK v lékařské mikrobiologii, nejen z pohledu poskytovatele