Program středa 16.1.

Středa 16. 1. 2019

                                

13:00                       

I. Blok – Zahájení (13:00 – 13:10)

MUDr. Václav Chmelík (10 min.)

 

II. Blok - Superaktuality: hepatitida C, HIV a další (13:10 – 15:00)

RNDr. Vratislav Němeček, CSc. (15 min.)

Aktuální epidemiologická situace HIV v ČR

MUDr. David Jilich (20 min.)

Infekce HIV v roce 2019 z pohledu pacienta, lékaře a společnosti

MUDr. Aleš Chrdle (20 min.)

Kam dál v diagnostice a léčbě HCV – Jihočeský model

Ing. Ivana Kohoutová (15 min.)

Mikrobiologická kvalita léčivých přípravků

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. (30 min.)

Vakcinologie v horizontu 5 let ve světě a v ČR

 

III. Blok -  Panelová diskuse (15:00 – 15:30)

 

15:30 – 16:00          Přestávka

 

IV. Blok - Enterokoky a vše co s nimi souvisí (16:00 – 18:00)

 

MUDr. Jana Kozáková (20 min.)

Přehled a současná epidemiologická situace

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (30 min.)

Enterokoky pohledem mikrobiologa

MUDr. Zdeňka Jerhotová (10 min.)

Pozdě stanovená diagnóza - kazuistika

Mgr. Vladislav Jakubů (25 min.)

Resistence k linezolidu a vankomycinu u enterokoků

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (30 min.)

Terapie enterokokových infekcí

Doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. (5 min.)

70 let SEM ČLS

RNDr. Petr Petráš, CSc. (5 min.)

Vzpomínka na Dr. Aldovou

 

V. Blok -  Panelová diskuse (18:00 – 18:20)