Program středa 17.1.

Středa 17. 1. 2018

                                

13:00                       

I. Blok – Zahájení (13:00 – 13:10)

MUDr. Václav Chmelík (10 min.)

 

II. Blok - Superaktuality: meningokoky, hepatitida C a další (13:10 – 14:30)

MUDr. Pavla Křížová, CSc. (15 min.)

Aktuální epidemiologická situace IMO v ČR, aktualizace doporučení pro očkování

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.; Ing. Martina Prokopová; MUDr. Pavla Křížová, CSc. (10 min.)

Základní charakteristika IMO v Západočeském kraji

Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. (15 min.)

Registr HARM – realita léčby virové hepatitidy C v ČR

MUDr. Aleš Chrdle (10 min.)

Co očekáváme od vyléčení virové hepatitidy C

MUDr. David Jilich; Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. (20 min.)

Co je nového na poli HIV/AIDS, Preexpoziční profylaxe – pro a proti

 

III. Blok -  Panelová diskuse (14:30 – 15:00)

 

15:00 – 15:30          Přestávka

 

IV. Blok - Herpesviry, věrní průvodci člověka (15:30 – 18:00)

 

MUDr. Klára Labská (20 min.)

Přehled aktualit z herpetických virů

MUDr. Dana Teislerová; RNDr. Pavlína Tinavská, Ph.D. (15 min.)

Laboratorní diagnostika CMV a EBV v NCB

MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. (20 min.)

Není CMV jako CMV

RNDr. Daniela Hučková; RNDr. Katarína Kollárová (15 min.)

Zkušenosti s diagnostikou kongenitálních CMV infekcí za období 10 let

MUDr. Martina Jamborová (10 min.)

Kazuistika z praxe – těžký průběh CMV mononukleózy

MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. (15 min.)

Herpetické neuroinfekce – zkušenosti z Ostravy

Sylviane Defres, MD. (20 min.)

Herpetická encephalitida - kde je současný výzkum?

Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. (20 min.)

VZV u těhotných a novorozenců – představení DP SIL

 

V. Blok -  Panelová diskuse (18:00 – 18:30)