Program

Stejně jako v předchozích ročnících vítáme všechny aktivně přihlášené - a aktivně podporujeme mladé přednášející. Letošní témata dávají dost prostoru k reflexi, kde jsme a co děláme, ale také k úvahám, jak s tím můžeme naložit. Chtěli bychom na konkrétních situacích, stavech a kazuistikách ukázat širší perspektivu současného vývoje našich oborů. Předpokládáme, že vás podnítíme k přihlášení i takových kazuistik, které nemusejí mít pouze jedno správné řešení nebo které možná zatím žádné řešení nemají. Širší pohled vidíme jako základ mezioborového dialogu - schopnost pojmenovat problémy, odlišit to, co víme dobře, od toho, co víme trochu a od toho, co moc nevíme. Ukázat rozdíly i vzájemné průniky medicíny jako řemesla, medicíny jako vědy a medicíny jako umění.

 

Středa   17. 1. 2018                  Koordinují: Doc Hanuš Rozsypal, Dr Klára Labská

1. Superaktuality: meningokoky, hepatitida C, HIV a další

2. Herpesviry, věrní průvodci člověka (vč. EBV, CMV, HHV6, HHV8)

 

Čtvrtek 18. 1. 2018                 Medicína 21. století   Koordinují: Prim Václav Chmelík Dr Aleš Chrdle

1. Atomizace medicíny vs. holistický pohled (stav duše)

2. Současný pacient (stav těla a vývoj/průběh nemoci)

3. Adekvátní prostředky diagnostiky a léčby infekčních nemocí a jejich hranice

4.  Hledání cesty nemocí: Algoritmy péče kontra individuální přístup

 

Pátek    19. 1. 2018               Koordinují: prim Eliška Bébrová, prim Tamara Bergerová, Prim Otakar Nyč   

Malá škola: Aminoglykosidy a kolistin, aneb cesta tam a zase zpět