Semináře v Lékařském domě

Tradiční úterní semináře v Lékařském domě mají svojí tradici a pevné místo v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání v našich oborech. Pro řadu mimopražských kolegů a kolegyň může být obtížné, někdy až nemožné, se na tyto semináře dostat.

Proto se nám podařilo po projednání ve výborech SIL a SEM a ve spolupráci s Katedrou infekčních nemoci IPVZ zajistit záznam a webové zpřístupnění. Jako pilotní seminář byl zvolen Management stafylokokových infekcí dne 6.11.2018. Stali jsme se jútubery!!!

Videoprezentace najdete na stránkách IPVZ, v části O IPVZ - Pegagogická pracoviště - Infekční lékařství - Webcasty a semináře (vždy musíte rolovat po stránce dolů, není to na první pohed vidět). Zde jsou jednotlivé semináře, a v nich jednotlivé přednášky. Pozor, stránky jsou zaheslované - heslo sdělíme na vyžádání.

Měl by to také jít přes tento odkaz https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/infekcni-lekarstvi/webcasty-a-zaznamy-seminaru/stafylokokove-infekce-a-jejich-management

Rádi bychom v záznamech seminářů v LD pokračovali - proto budeme rádi, když nám napíšete své dojmy a podněty na info@tmos.cz