Ubytování

Ubytování bude rezervované pro následující účastníky (abecedně - pokud jste se zde nenašli, kontaktujte prosím organizátory na info@tmos.cz):
MUDr. Pavel Adamec   SangLab klinická laboratoř, s.r.o.
Bc. Iveta Andrová   LabMediaServis s.r.o.
MUDr. Eva Bartáková Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN-VFN Praha
MUDr. Daniela Bartková   Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě
MUDr. Hynek Bartoš   Infekční odd., Masarykova nemocnice, Ústí n.L.
MUDr. Zofia Bartovská Ph. D.  KIN 1. LF UK a ÚVN
MUDr. Antonín Bařinka   Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž
MUDr. Yvona Bařinková mikrobiologie Kroměřížská nemocnice  a.s.
Mgr. Daniel Batik   Vidia s.r.o.
MUDr. Květoslava Batistová   Infekční ambulance  Nempocnice Písek a.s.
Ing. Michael Bauer   LACOMED, spol. s r. o.
Mgr.  Eva Bazgerová TRIOS spol. s r.o.
MUDr Eliška Bébrová   ÚLM 2.LF UK a FN Motol
Bc. Dagmar  Benáčanová MSD
doc. MUDR. Jan Beneš Ph.D. KARIM LFP UK a FN Plzeň
RNDr. Michal Beránek Ph.D., MBA TestLine Clinical Diagnostics
MUDr. Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
  Alena Bergr   ALERE s. r. o.
MUDr. Dagmar Bobulová   Laboratoř Brno-Modřice, synlab czech s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
MUDr. Věra Bočková   Oddělení klinické mikrobiologie nemocnice Písek
Mgr. Fabián Čaja   LACOMED, spol. s r. o.
Mgr. Lenka Čechová   Odd.klinické mikrobiologie,Nemocnice Nové Město na Moravě
´MUDr. Jana Černá   Nemocnice Pelhřimov
Dr. Sylviane Defres   University of Liverpool
MUDr. Jana Dočkalová TestLine Clinical Diagnostics s. r. o.
MUDr. Hana Dojčárová Laboratoře Agel a.s., LKM Šternberk
  Jana Doležalová OKMI Liberec
MUDr. Alena Dvořáková KHS kraje Vysočina
RNDr. Karel Fajfrlík PhD. Mikrobiologický ústav LF a FN v Plzni
MUDr. Renata Fantová   Infekční odd.nemocnice Mělník
  Štěpánka Fefušová DiS. synlab czech s.r.o. 
MUDr Vladimír Fibiger   OKL NsP Česká Lípa
  Veronika Formánková VZÚ  Praha 6
MUDr. Janka Franeková Ph.D. Oddělení klinické biochemie, IKEM Praha
MUDr Lívia Hajná   OXOID.cz
PharmDr. Milada Halačová Ph.D. Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce
MUDr. Eva Hanková   infekční ambulance Náchod
MVDr. Ivo Hofmann CSc. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
MUDr Jan Horník   interní odd. Oblastní nemocnice Příbram
MUDr. Marcela Hornišová MSF
doc. Ing. Jaroslav Hrabák Ph.D. Ústav mikrobiologie, Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
  Lenka Hrádková   Státní zdravotní ústav Praha
MUDr. Petr Hubáček Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FNM
  Pavla Hubingerová fa Dispolab Brno
  Martin Humpl   Abbott Laboratories s.r.o.
Mgr. Helena Husáková   BioVendor Laboratorní medicína a.s.
Mgr. Jiří Chadt   bioMerieux CZ s.r.o.
RNDr. Eva Chmelařová Laboratoř klin.mikrobiologie Ostrava - Vítkovice
MUDr. Václav Chmelík   Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
MUDr Lukáš Chovanec Infekční oddělení,Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubická nemocnice
Ing. Martin Ištok   BioVendor Laboratorní medicína a.s.
prof. MUDr. Antonín Jabor CSc. Pracoviště laboratorních metod, IKEM Praha
  Markéta Jahnová   VZÚ Praha
Mgr. Jiří Jakš   BioVendor Laboratorní medicína a.s.
MUDr. Martina Jamborová Infekční/SILO - Nemocnice Nové Město na Moravě
MUDr. Jana Jehličková KHS Středočeského kraje
doc RNDr  Jarmila Jelínková CSc Spol.pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
  David Jilich   KITPN, Nemocnice Na Bulovce, Praha
  Jana Jiráková   f.DISPOLAB spol.  s.r.o.
RNDr. Roman Jirsa   OKM Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
RNDr. Hana Kabíčková CSc.  VZÚ Praha
Ing. Eliška Kalužová   LabMediaServis s.r.o.
  Luboš Kejst   Diagnostica, a. s.
MUDr. Lenka Klapačová Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno
MUDr. Miloš Kleiner   Medicoms, s.r.o. Prostějov
MUDr. Jana Kleinerová Ph.D. Infekční odd. Nemocnice Břeclav, U Nemocnice 1,692 02 Břeclav
Prof. MUDr. Milan Kolář Ph.D. Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL
MUDr. Lenka Kolářová   Odd.klinické mikrobiologie, ÚVN Praha
RNDr. Přemysl Konečný   OXOID CZ s.r.o., Thermo Fisher Scientific - Mikrobiologie
Mgr. Michaela Konvalinková MSD
MUDr. Jaroslav Koten   Interní odd. TN Praha-Krč
  Kateřina Koukolová Mikrobiologie Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
MVDr.  Mária Krásná   Nemocnice Šumperk
MVDr. Mária Krásná   Nemocnice Šumperk
  Štěpán  Kratochvíl synlab czech s r.o. - mikrobiologie Praha
doc.MUDr. Lenka  Krbková CSc Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno
  Zdeněk  Kudrna   MSD
MUDr. Romana Kumštarová Inf. odd.Jihlava
  Dagmar Kunová   Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
MUDr. Stanislava Kvasničková Poliklinika Ravak, Příbram
Ing. Michal Kysel   Diagnostica, a. s.
MUDr. Táňa Lázničková synlab czech s r.o. - mikrobiologie Praha
  Renata Levíčková   synlab czech s.r.o. 
Ing. Lenka Linková   BioVendor Laboratorní medicína a.s.
MUDr. Anna Lužná   Klinika infekčních nemocí, ÚVN
MUDr Barbora Macková   Státní zdravotní ústav Praha
  Martina  Maixnerová SZÚ CEM
Bc. Jana Marinčáková synlab czech s.r.o.
Mgr. Monika Mazurová NPK a.s., Orlickoústecká nemocnice, OLM
  Jana Mertlíková BioVendor Laboratorní medicína a.s.
MUDr. Natálie Mészárosová Nextlab, Jankovcova 15, Praha 7 170 00
MUDr. Josef Mihula   IFCOR-99, s.r.o.
MUDr. Jana Mikšíková infekční odd. Nemocnice Prostějov
MVDr. Petra Morávková NPK a.s., Orlickoústecká nemocnice, OLM
RNDr. Maria Müllerová CSc. Citylab spol. s r.o.
  Iveta Muroňová Nemocnice Šumperk a.s.   Nerudova 640/41  787 01 Šumperk
MVDr. Jitka Musilová   DYNEX LABORATORIES, s.r.o.
  Jana Němcová   Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Mgr. Monika Neužilová Orion Diagnostica
MUDr. Miloš Nevařil   MEDI- HELP Dobříš  LDN
  Renata Nováková Imunobact s.r.o.
MUDr. Petra Novotná   Laboratoře Mikrochem a.s., Přerov, Čechova 8
MUDr Nyč Otakar PhD Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol
  Marie Pánová   OLM Jindřichův Hradec
  Věra Pauerová   SZÚ Praha   Šrobárova 48   100 42 Praha 10
MUDr Vladimír Petkov   OKM  IKEM  Praha 4
MUDr Lenka  Petroušová Ph.D. Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava
Doc. MUDr. Dušan Pícha CSc. Infekční klinika 2. LF UK v Praze a NNB
doc.,MUDr. Stanislav Plíšek Ph.D. Klinika infekčních nemocí Hradec Králové
RNDr. Eva Plíšková Pakrová ZÚ se sídlem v Ostravě, laboratoř Brno
  Věra Podhajská synlab czech s r.o. - mikrobiologie Praha
MUDr. Hana Podivínská IDG, Litomyšlská nemocnice
MUDr Marie  Podojilová Klinika infekčních nemocí, ÚVN Praha Střešovice
MUDr. Zbyšek Pospíšil   Nemocnice Třebíč, infekční oddělení
MVDr. Josef Pospíšil   synlab czech Chomutov
MUDr. Blanka Puchálková KKN a.s., Karlovy Vary
RNDr. Ivana Půtová   Revmatologický ústav
Mgr. Petra Rašticová   IFCOR-99,s.r.o. pracoviště Uherské Hradiště
  Markéta Rezková   TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
RNDr. Lenka Richterová NNB OKM Parazitologie
MUDR. Hana Roháčová PhD. Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce, Praha
MUDr. Hanuš Rozsypal CSc. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB, Praha
Ing George Rožánek   Diasor
MUDr. Zuzana Semeráková SpadiaLab Praha
  Helena Skačáni   OKBMI
MUDr. Petr SMEJKAL   Klinika infekčních nemocí ÚVN
Ing. Radek Směšný   DS Soft Olomouc, spol. s r.o.
MUDr . Marie  Smolíková Odd. klin. mikrobiologie Oblastní nemocnice Jičín
Ing. Jirka Smutný   BioVendor Laboratorní medicína a.s.
  Petra Soukupová Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice pardubického kraje, a.s. Pardubická nemocnice
Mgr. Petra Soušková   Ústav Mikrobiologie, FN Plzeň
  Michaela  Spoustová Abbott Laboratories s.r.o.
RNDr. Michal Staněk   Mikrobiologické oddělení Nemocnice Znojmo
MUDr. RNDr. František Stejskal Ph.D. Infekční oddělení KN Liberec
  Irena Strnadová synlab czech s r.o. - mikrobiologie Praha
MUDr. Blanka Sýkorová   odd. klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce
Mgr.  Monika Šimůnková Nemocnice Nové Město na Moravě
MUDr. Yvona Šindlerová mikrobiologické oddělení Kroměřížská nemocnice a.s.
MUDr. Josef Škárek   Infekční oddělení, nemocnice Jihlava p.o.
Ing. Julie Škrabánková TRIOS spol. s r.o.
MUDr. Pavel  Šlesinger   Brno
  Zuzana Štětinová   synlab czech Chomutov
MUDr Marta Štolbová   Vyšší odborná škola zdravotnická
MUDr Dana Taclová   KHS Středočeského kraje
Ing. Michaela Tischerová Siemens Healthcare
MVDr. Ladislav Trojan   Nemocnice Třebíč, p.o., centrální laboratoř - mikrobiologie
RNDr. Eva Uhlířová   synlab czech s.r.o. Laboratoř Brno Modřice
PharmDr Marek Urbánek PhD. bioMerieux CZ s.r.o.
  Petra  Valašíková VZÚ  Praha 6
MUDr. Jan Valenta   synlab czech Chomutov
MUDr. Zbyněk Valenta   Vojenský zdravotní ústav
MUDr. Václav Vaniš   Nemocnice Na Homolce
Mgr. Jan Vazač   DYNEX LABORATORIES, s.r.o.
MUDr Milena Veberová Imunobact s.r.o.
MUDr  Eva Veselá   OKIM Oblastní nemocnice Náchod
Mgr. Elen  Vicherková TestLine
MUDr Adam Vitouš   Infekční oddělení, Krajská nemocnice Liberec
MUDr. Eva Vítová   Odd. lékařské mikrobiologie a imunologie Obl. nemocnice Trutnov
  Šárka Vojáčková OKBMI
Ing. Pavla Vykydalová DiaSorin Czech s.r.o.
MUDr. Barbora Vyskočilová Nemocnice Ravak, Příbram
  Josef Wiesner   Abbott Laboratories s.r.o.
prof.MUDr. Zdeněk Zadák CSc. III.gerontometabolická klinika FN a LF UK Hradec Králové
  Irma Zadáková   v důchodu
MUDr.Mgr. Eva Zálabská Ph.D. oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubická nemocnice
MUDr. Roman Záruba   OKM Most
MUDr. Jitka Zítová   Infekční odd.nemocnice Mělník