Úvodní stránka

Přípravy na Třeboňský mezioborový seminář jsou v plném proudu. Témata již jsou na světě a je možné se přihlašovat - k pasivní i aktivní účasti. Víte, že přednášky i postery vždy velmi vítáme.  

Středa   16. 1. 2019                Enterokoky (+ Superaktuality)

Čtvrtek 17. 1. 2019                 Vakcinace

Pátek    18. 1. 2018                 Malá škola: Nová a staronová antibiotika

 

Termín na přihlášení k aktivní účasti: 5. prosince 2018

Termín na přihlášení k ubytování a/nebo stravování a rautu: 4. ledna 2019 - další přihlášky již nejsme schopni zpracovat

Termín na přihlášení posteru: 10. ledna 2019

 

 

Registrační poplatek zůstává na tradiční výši 0,- Kč.

Ubytování budeme zajišťovat v lázních Aurora, ale také v přilehlých hotelích.

 

STIPENDIUM PRO MLADÉ PŘEDNÁŠEJÍCÍ A AUTORY POSTERŮ budeme udělovat stejně jako v předchozích letech.

 

ČLK

Odborná vzdělávací bude pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Seminář bude zařazen do registru akreditovaných akcí ČLK, číslo akreditace xxxx, číslo akce xxxx, rok 2019.

ČAS

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání České asociace sester pro všeobecné sestry, praktické sestry, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky, kteří získají potvrzení o počtu hodin vzdělávací akce - ČAS xxxx.

KKVOPZ

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a pořadatel vydá potrvzení o účasti na akci v souladu s novelizací zákona 96/2004 Sb. platnou od 1.9.2017.